Supstrat sa perlitom QTS3

Supstrat sa perlitom QTS3 / Proizvodnja

Supstrat sa perlitom QTS3 (perlita 10 % zapreminski) – supstrat za ožiljavanje

 • pH (H2O) 5,5-6,0
 • 80% svetli + 20% crni treset
 • frakcija: 0-7 i 0-10 mm
 • vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 0,5 kg/m3 + mikroelementi

Supstrat QTS3 sa perlitom se koristi za setvu i pikiranje mladih biljaka. Koristi se za setvu semena povrća, cveća i začinskog bilja. Ovi supstrati su namenjeni za kraći proizvodni ciklus. Karakteriše ga sitna granulacija (prečnika do 5 mm) i koristi se za setvu sitnijeg semena. Ima dobro izbalansiran odnos svetlog i crnog treseta.

Svetli treset ima veću moć upijanja vode, ali je brže i otpušta, dok crni treset upija manje vode ali je sporije i otpušta. Ovakav odnos svetlog i crnog treseta obezbeđuje i optimalan vodno-vazdušni režim. Kako bi se sprečilo presušivanje, u njega se dodaju specijalni okvašivači koji održavaju vlažnost i omogućavaju lakše ponovno kvašenje.
Kad se zalije, kvalitetan supstrat deo vode zadržava, a suvišnu otpušta. U njemu ostaju optimalne količine vode i dovoljno pora sa vazduhom. Supstrati sa perlitom se najčešće koriste kod ožiljavanbja biljaka.

Osobine supstrata sa perlitom

 • dobar je deponent vode i rastvora
 • pH je neutralan
 • nepovoljan za razvoj patogena
 • ekološki je pogodan i zdravstveno ispravan
 • dodavanjem perlita u zemljište poboljšava se njegov vodno-vazdušni režim
 • korišćenjem perlita postiže se produženo dejstvo mineralnih đubriva i pesticida
 • prisustvo perlita u zemljištu onemogućava stvaranje pokorice
Supstrat sa perlitom QTS3

Kod proizvodnje rasada u supstratu sa perlitom ili samom perlitu mnogo je lakše vađenje biljaka, bez oštećenja korena. Vazduh unutar granula perlita je odličan toplotni izolator tako da sloj perlita i zemlje može biti dobra zaštita od mraza.

Zahvaljujući sposobnosti da upijaju i zadržavaju vlagu granule perlita upijaju višak vlage iz zemljišta. Kada se koncentracija vlage u zemljištu smanji, granule perlita ispuštaju upijenu vodu i na taj način održavaju povoljan vodno vazdušni režim oko korena biljke. Isti slučaj je i sa rastvorima mineralnih đubriva čime se postiže njihovo produženo dejstvo.

Ako vas interesuje cena kliknite na link.
Za sve dodatne informacije o proizvodu pozovite +381(0)22 2680-268