QTS3 - supstrat za setvu

QTS3 - supstrat za setvu / Proizvodnja

QTS3 - supstrat za setvu

  • pH(H2O) 5,5-6,0
  • 90% svetli + 10% crni treset
  • frakcija:0-7 i 0-10 mm
  • vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 0,5 kg/m3 + mikroelementi

Ovi supstrati ne sadrže patogene, imaju regulisanu ph vrednost, imaju dobro regulisan vodno-vazdušni režim i imaju dovoljno hrane za fazu kroz koju biljka treba da prođe. U proizvodnji paradajza, paprike i plavog patlidžana koriste se supstrati za setvu i za pikiranje, dok kod proizvodnje krastavaca, dinja i lubenica nema pikiranja, tako da se koristi samo supstrat za setvu. Glavna razlika je u veličini čestica, tako da za setvu sitnijeg semena se koristi supstrat frakcije 0-6 mm, a krupnija struktura 0-10 mm za pikiranje istog.Kod setve biljaka koje imaju krupnije semenke može da se koristi i supstrat srednje strukture,0-30 mm(QTS2).

Supstrat sa perlitom QTS3