Proizvodnja

Početna / Proizvodnja

Mi se bavimo proizvodnjom profesionalnih supstrata u hobi programu,tj. U zapreminskim pakovanjima od 5,10,20,50 i 70 litara.Naši supstrati su od 100% čistih treseta.Dobijaju se mešanjem svetlih i crnih treseta,dodavanjem hidratisanog kreča radi regulisanja pH,i dodavanjem visokovalitetnog đubriva Agroblen koga proizvodi poznata firma Everris.Đubriva u supstratu imaju produženo dejstvo do šest meseci. Naša firma je jedina u Srbiji(ili među retkim) koja je instalirala automatsku liniju za pakovanje supstrata,čime smo stvorili mogućnost za veoma veliki proizvodni učinak u jedinici vremena i time smo došli u poziciju da možemo odgovoriti na zahteve i najvećih kupaca u veoma kratkom vremenskom periodu u pogledu zahtevanih količina robe.

Proizvodi iz sopstvene proizvodnje

SUPSTRAT MAKI PLUS

Supstrat Maki Plus je nastao mešanjem svetlih i crnih treseta,dodavanjem hidratisanog kreča radi regulisanja pH,i dodavanjem visokovalitetnog đubriva Agroblen koga proizvodi poznata firma Everris.Đubriva u supstratu imaju produženo dejstvo do šest meseci. Supstrat je 100% sterilan,namenjen je za sadnju i pikiranje cveća i povrća kao i za zasnivanje travnjaka. Supstrat je upakovan u luksuznu ambalažu zaštićenu slojem laka,otpornog na uv zračenje,sa punom fotografijom na prednjoj strani džaka.
Supstrat Maki Plus se proizvodi u hobi programu, u pakovanjima od 5, 10, 20, 50 i 70 litara.

GLISTENJAK

Sirovi glistenjak se dobija odvajanjem glistenjaka od glista i lagerovanjem u cilju svođenja vlage na predviđene vrednosti.U zavisnosti od doba godine kada se glistenjak izdvaja,njegovo isušivanje do potrebne vlage i dobijanje fine mrvičaste strukture,vrši se sušenjem prirodnim putem,ili izmzavanjem tokom zime.Sirovi glistenjak se frezira i prosejava na potrebnu strukturu i vlagu.

Supstrati iz uvoza

QTS3 - supstrat za setvu

pH(H2O) 5,5-6,0
90% svetli + 10% crni treset
frakcija:0-7 i 0-10 mm
vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 0,5 kg/m3 + mikroelementi

Ovi supstrati ne sadrže patogene, imaju regulisanu ph vrednost, imaju dobro regulisan vodno-vazdušni režim i imaju dovoljno hrane za fazu kroz koju biljka treba da prođe. U proizvodnji paradajza, paprike i plavog patlidžana koriste se supstrati za setvu i za pikiranje, dok kod proizvodnje krastavaca, dinja i lubenica nema pikiranja, tako da se koristi samo supstrat za setvu. Glavna razlika je u veličini čestica, tako da za setvu sitnijeg semena se koristi supstrat krupnoće 0-6mm, a krupnija struktura 0-10mm za pikiranje istog.

QTS3 supstrat sa perlitom
(perlita 10 % zapreminski) – supstrat za ožiljavanje

pH(H2O) 5,5-6,0
80% svetli + 20% crni treset
frakcija:0-7 i 0-10 mm
vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 0,5 kg/m3 + mikroelementi

Supstrat QTS3 sa perlitom se koristi za setvu i pikiranje mladih biljaka. Koristi se za setvu semena povrća,cveća i začinskog bilja.Ovi supstrati su namenjeni za kraći proizvodni ciklus. Karakteriše ga sitna granulacija(prečnika do 5 mm) i koristi se za setvu sitnijeg semena.Ima dobro izbalansiran odnos svetlog i crnog treseta.Svetli treset ima veću moć upijanja vode,ali je brže i otpušta,dok crni treset upija manje vode ali je sporije i otpušta.Ovakav odnos svetlog i crnog treseta obezbeđuje i optimalan vodno-vazdušni režim.Kako bi se sprečilo presušivanje, u njega se dodaju specijalni okvašivači koji održavaju vlažnost i omogućavaju lakše ponovno kvašenje. Kad se zalije, kvalitetan supstrat deo vode zadržava, a suvišnu otpušta. U njemu ostaju optimalne količine vode i dovoljno pora sa vazduhom. Supstrati sa perlitom se najčešće koriste kod ožiljavanbja biljaka. Perlit se odlikuje sledećim osobinama: Dobar je deponent vode i rastvora, pH je neutralan, nepovoljan za razvoj patogena, ekološki je pogodan i zdravstveno ispravam Dodavanjem perlita u zemljište poboljšava se njegov vodno-vazdušni režim. Korišćenjem perlita postiže se produženo dejstvo mineralnih đubriva i pesticida. Prisustvo perlita u zemljištu onemogućava stvaranje pokorice Kod proizvodnje rasada u supstratu sa perlitom ili samom perlitu mnogo je lakše vađenje biljaka, bez oštećenja korena. Vazduh unutar granula perlita je odličan toplotni izolator tako da sloj perlita i zemlje može biti dobra zaštita od mraza. Zahvaljujući sposobnosti da upijaju i zadržavaju vlagu granule perlita upijaju višak vlage iz zemljišta. Kada se koncentracija vlage u zemljištu smanji, granule perlita ispuštaju upijenu vodu i na taj način održavaju povoljan vodno vazdušni režim oko korena biljke. Isti slučaj je i sa rastvorima mineralnih đubriva čime se postiže njihovo produženo dejstvo.

QTS 2 xtra PLUS

pH(H2O) 5,5-6,0
100% svetli treset
frakcija:0-30 mm
vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 1,0 kg/m3 + mikroelementi

QTS 2 xtra PLUS može uspešno da se koristi na više načina: 1) kao direktna podloga za gajenje biljaka (povrće,cveće,ukrasno bilje) i to i za proizvodnju rasada i za rasađivanje.Supstrat QTS 2 ima grubu strukturu sa očuvanim vlaknima,frakcije od 0-30 milimetara,sa velikim vodnim kapacitetom.Koristi se kod presađivanja velikih biljaka,sa velikim zahtevima po pitanju hraniva i vodno-vazdušnog kapaciteta, u velike posude prečnika od 12 do 18 cm. 2) kao podloga za gajenje biljaka posle mešanja sa zemljom ili nekim inertnim materijalom (npr. pesak, treset) pri proizvodnji rasada i za rasađivanje i 3) kao materijal za povećanje sadržaja organske materije i poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava zemljišta (povećanje rastresitosti, povećanje adsorptivne sposobnosti za vodu i hraniva, podizanje temperature zemljišta, povećanje pristupačnih sadržaja kalcijuma, magnezijuma i mikroelemenata).

QTS 2 xtra PLUS sa dodatkom gline(10 kg/m3)

pH(H2O) 5,5-6,0
100% svetli treset
frakcija:0-30 mm
vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 1,0 kg/m3 + mikroelementi

Može uspešno da se koristi na više načina: 1) kao direktna podloga za gajenje biljaka (povrće,cveće,ukrasno bilje) i to i za proizvodnju rasada i za rasađivanje.Supstrat QTS 2 ima grubu strukturu sa očuvanim vlaknima,frakcije od 0-30 milimetara,sa velikim vodnim kapacitetom.Koristi se kod presađivanja velikih biljaka,sa velikim zahtevima po pitanju hraniva i vodno-vazdušnog kapaciteta, u velike posude prečnika od 12 do 18 cm. 2) kao podloga za gajenje biljaka posle mešanja sa zemljom ili nekim inertnim materijalom (npr. pesak, treset) pri proizvodnji rasada i za rasađivanje i 3) kao materijal za povećanje sadržaja organske materije i poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava zemljišta (povećanje rastresitosti, povećanje adsorptivne sposobnosti za vodu i hraniva, podizanje temperature zemljišta, povećanje pristupačnih sadržaja kalcijuma, magnezijuma i mikroelemenata). Ukoliko se supstrat meša sa zemljom ili nekim inertnim materijalom treba se držati odnosa supstrat:zemlja=1:1 ili 1:2. Ukoliko se supstrat koristi za poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava zemljišta, količina primene može biti u intervalu 5-50 t/ha, uz obavezno zaoravanje, posle ravnomernog rasturanja po površini. Količina gline, u obliku granula, koja se dodaje supstratima iznosi 10 kg/m3. Granule gline povećavaju jonoizmenjivačke sposobnosti supstrata, sprecavaju pojavu ispiranja. Hranjive materije redovno dospevaju do biljaka a granule gline sprečavaju pojavu viška ili manjka u snabdevanju hranjivim materijama. Granule gline dobro upijaju vodu i utiču na bolje kvašenje supstrata. Granule gline utiču i na kvalitet vode i smanjuju kolebanje pH vrednosti i saliniteta.

QTS 1 extra 50 sa dodatkom gline(10 kg/m3)

pH(H2O) 5,5-6,0
100% svetli treset
frakcija:50% od 10-30 mm
50% od 20-40 mm
vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 1,0 kg/m3 + mikroelementi

Može uspešno da se koristi na više načina: 1) kao direktna podloga za gajenje biljaka (povrće,cveće,ukrasno bilje) i to i za proizvodnju rasada i za rasađivanje.Supstrat QTS 1 ima extra grubu strukturu sa očuvanim vlaknima,bez prisustva frakcije od 00 milimetara,sa velikim vodnim kapacitetom.Koristi se kod presađivanja velikih biljaka,sa velikim zahtevima po pitanju hraniva i vodno-vazdušnog kapaciteta, u velike posude prečnika većeg od 18 cm. 2) kao podloga za gajenje biljaka posle mešanja sa zemljom ili nekim inertnim materijalom (npr. pesak, treset) pri proizvodnji rasada i za rasađivanje i 3) kao materijal za povećanje sadržaja organske materije i poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava zemljišta (povećanje rastresitosti, povećanje adsorptivne sposobnosti za vodu i hraniva, podizanje temperature zemljišta, povećanje pristupačnih sadržaja kalcijuma, magnezijuma i mikroelemenata). Ukoliko se supstrat meša sa zemljom ili nekim inertnim materijalom treba se držati odnosa supstrat:zemlja=1:1 ili 1:2. Ukoliko se supstrat koristi za poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava zemljišta, količina primene može biti u intervalu 5-50 t/ha, uz obavezno zaoravanje, posle ravnomernog rasturanja po površini.

QTS supstrat za borovnicu sa perlitom(perlita 10 % zapreminski)

pH(H2O) 4,5 90% svetli treset + 10 % perlita frakcija:0-40 mm 0,5 kg/m3 vodotopivog đubriva sa kompleksom mikroelemenata sa gvožđem(300 gr/m3). Uzgoj borovnice zahteva kiselu sredinu i najoptimalnija vrednost pH je od 4 do 4,5. Da bismo održali pH reakciju zemljišta, odnosno kiselost samog zemljišta kod borovnice, potrebno je koristiti đubriva koja sadrže sulfate. To su đubriva koja malu količinu sumpora u dodiru sa vodom pretvaraju u sumpornu kiselinu. Ona onda stvara kiselu reakciju pa na taj način nema potrebe za dodavanjem kiselog supstrata, nego ćemo đubrivima postići da ona održava kiselu reakciju. Folijarna prihrana može biti u dva oblika, kao organska prihrana, odnosno tečno đubrivo za prihranu preko lista, ili kao mineralna đubriva. Uvek je dobro znati da je biljci potrebno dodavati određena đubriva sa dozom gvožđa. Gvožđe je to koje omogućava da biljka formira kvalitetniju lisnu masu i da formira kvalitetnije plodove. Iz toga sledi da je dovoljna količina gvožđa u samom plodu veoma bitna, a od toga zavisi i kvalitet gvožđa iz samog ploda. Supstrat za borovnicu ima grubu strukturu(0-40 mm) i može se koristiti stavljanjem u gredice,saksije velike zapremine ili vreće od specijalnog materijala. Perlit u supstratu se odlikuje sledećim osobinama: Dobar je deponent vode i rastvora, pH je neutralan, nepovoljan za razvoj patogena, ekološki je pogodan i zdravstveno ispravam Dodavanjem perlita u zemljište poboljšava se njegov vodno-vazdušni režim. Korišćenjem perlita postiže se produženo dejstvo mineralnih đubriva i pesticida. Prisustvo perlita u zemljištu onemogućava stvaranje pokorice Kod proizvodnje rasada u supstratu sa perlitom ili samom perlitu mnogo je lakše vađenje biljaka, bez oštećenja korena. Vazduh unutar granula perlita je odličan toplotni izolator tako da sloj perlita i zemlje može biti dobra zaštita od mraza. Zahvaljujući sposobnosti da upijaju i zadržavaju vlagu granule perlita upijaju višak vlage iz zemljišta. Kada se koncentracija vlage u zemljištu smanji, granule perlita ispuštaju upijenu vodu i na taj način održavaju povoljan vodno vazdušni režim oko korena biljke. Isti slučaj je i sa rastvorima mineralnih đubriva čime se postiže njihovo produženo dejstvo.
U supstrat za borovnicu prilikom sadnje nije potrebno ništa naknadno dodavati.

TRESET KAO SIROVINA ZA SOPSTVENU PROIZVODNJU

Naša firma uvozi,pored ostalih,i treset kao baznu sirovinu za proizvodnju sopstvenog proizvoda Supstrat Maki Plus.Treset spada u grupu svetlih treseta(H2-H4),frakcije je od 0-20 mm.Ima veliku moć upijanja vode(100 gr treseta upija 700-900 ml vode),nastao sporim razlaganjem mahovine,sterilan je i ima finu vlaknastu strukturu.

TRESET ZA UZGOJ BOROVNICE

Naša firma je jena od nekoliko firmi u Srbiji koja se bavi uvozom treseta za uzgoj borovnice.Najčešće pakovanje koje traže naši kupci je pakovanje od 5500-6000 litara,mada mi uvozimo i treset u pakovanju od 250 litara.Frakcije treseta koji uvozimo su:0-5,0-10,0-20,0-30,0-40,10-30,20-40 mm. Naši kupci se najčešće opredeljuju za treset frakcije od 0-40 mm,kao spoj najboljeg odnosa cene i kvaliteta. Prema analizi tržišta i komentarima naših kupaca,naša firma ima najpovoljnije cene treseta za borovnicu u Srbiji i regionu.

SUPSTRATI ZA BOROVNICU

S obzirom da već sedam godina uvozimo treset koji se koristi pri uzgoju borovnice,u kontaktu sa našim kupcima,došli smo na ideju da uvezemo gotov supstrat,kome nije potrebno ništa dodavati(ništa u smislu dodatnih komponenti,đubriva,regulisanja pH).U vezi svega ovoga kontaktirali smo našeg poslovnog partnera i dobavljača u cilju pronalaženja najboljeg rešenja kada je u pitanju gotov supstrat za uzgoj borovnice.Tako smo registrovali i ponudili našim kupcima supstrat koji u osnovi čini svetli treset frakcije od 0-40 mm,sa regulisanim pH 4,5(ili po želji kupca),sterilan,sa dodatkom NPK đubriva i mikroelemenata na bazi gvožđa i dodatkom 10% zapreminski krupnog perlita.

Kiseli treset

pH(H2O) 3,8-4,0
100% svetli treset
Frakcija:0-5,0-10,0-20,0-40,5-25,10-30,20-40 mm

Kiseli treset je namenjen za sadnju i negu sadnica acidofilnih vrsta (četinara, rododendrona, azaleja, borovnica, brusnica...). Sačinjen je od belog baltičkog treseta.

Napomena:

Svi supstrati i treseti se prodaju u pakovanjima od 250 litara i 5500 litara(big bale)