Proizvodnja

Početna / Proizvodnja

Mi se bavimo proizvodnjom profesionalnih supstrata u hobi programu,tj. U zapreminskim pakovanjima od 5,10,20,50 i 70 litara.Naši supstrati su od 100% čistih treseta.Dobijaju se mešanjem svetlih i crnih treseta,dodavanjem hidratisanog kreča radi regulisanja pH,i dodavanjem visokovalitetnog đubriva Agroblen koga proizvodi poznata firma Everris.Đubriva u supstratu imaju produženo dejstvo do šest meseci. Naša firma je jedina u Srbiji(ili među retkim) koja je instalirala automatsku liniju za pakovanje supstrata,čime smo stvorili mogućnost za veoma veliki proizvodni učinak u jedinici vremena i time smo došli u poziciju da možemo odgovoriti na zahteve i najvećih kupaca u veoma kratkom vremenskom periodu u pogledu zahtevanih količina robe.

Proizvodi iz sopstvene proizvodnje

SUPSTRAT MAKI PLUS

SUPSTRAT MAKI PLUS

Supstrat Maki Plus je nastao mešanjem svetlih i crnih treseta,dodavanjem hidratisanog kreča radi regulisanja pH,i dodavanjem visokovalitetnog đubriva Agroblen koga proizvodi poznata firma Everris.Đubriva u supstratu imaju produženo dejstvo do šest meseci.

GLISTENJAK

Sirovi glistenjak se dobija odvajanjem glistenjaka od glista i lagerovanjem u cilju svođenja vlage na predviđene vrednosti.U zavisnosti od doba godine kada se glistenjak izdvaja,njegovo isušivanje do potrebne vlage i dobijanje fine mrvičaste strukture,vrši se sušenjem prirodnim putem,ili izmzavanjem tokom zime.

GLISTENJAK

Supstrati iz uvoza

Supstrati iz uvoza
QTS3 - supstrat za setvu

QTS3 - supstrat za setvu

 • pH(H2O) 5,5-6,0
 • 90% svetli + 10% crni treset
 • frakcija:0-7 i 0-10 mm
 • vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 0,5 kg/m3 + mikroelementi

Ovi supstrati ne sadrže patogene, imaju regulisanu ph vrednost, imaju dobro regulisan vodno-vazdušni režim i imaju dovoljno hrane za fazu kroz koju biljka treba da prođe.

QTS3 supstrat sa perlitom
(perlita 10 % zapreminski) – supstrat za ožiljavanje

 • pH(H2O) 5,5-6,0
 • 80% svetli + 20% crni treset
 • frakcija:0-7 i 0-10 mm
 • vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 0,5 kg/m3 + mikroelementi

Supstrat QTS3 sa perlitom se koristi za setvu i pikiranje mladih biljaka. Koristi se za setvu semena povrća,cveća i začinskog bilja.Ovi supstrati su namenjeni za kraći proizvodni ciklus.

QTS3 supstrat sa perlitom QTS3 supstrat sa perlitom
QTS 2 xtra PLUS

QTS 2 xtra PLUS

 • pH(H2O) 5,5-6,0
 • 100% svetli treset
 • frakcija:0-30 mm
 • vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 1,0 kg/m3 + mikroelementi
QTS 2 xtra PLUS može uspešno da se koristi na više načina: 1) kao direktna podloga za gajenje biljaka (povrće,cveće,ukrasno bilje) i to i za proizvodnju rasada i za rasađivanje.Supstrat QTS 2 ima grubu strukturu sa očuvanim vlaknima,frakcije od 0-30 milimetara,sa velikim vodnim kapacitetom.

QTS 2 xtra PLUS sa dodatkom gline(10 kg/m3)

 • pH(H2O) 5,5-6,0
 • 100% svetli treset
 • frakcija:0-30 mm
 • vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 1,0 kg/m3 + mikroelementi

Može uspešno da se koristi na više načina: 1) kao direktna podloga za gajenje biljaka (povrće,cveće,ukrasno bilje) i to i za proizvodnju rasada i za rasađivanje.Supstrat QTS 2 ima grubu strukturu sa očuvanim vlaknima,frakcije od 0-30 milimetara,sa velikim vodnim kapacitetom.

QTS 2 xtra PLUS sa dodatkom gline QTS 2 xtra PLUS sa dodatkom gline
QTS 1 extra 50 sa dodatkom gline(10 kg/m3)

QTS 1 extra 50 sa dodatkom gline(10 kg/m3)

pH(H2O) 5,5-6,0
100% svetli treset
frakcija:50% od 10-30 mm
50% od 20-40 mm
vodotopivo đubrivo NPK 14:16:18 – 1,0 kg/m3 + mikroelementi

Može uspešno da se koristi na više načina: 1) kao direktna podloga za gajenje biljaka (povrće,cveće,ukrasno bilje) i to i za proizvodnju rasada i za rasađivanje.Supstrat QTS 1 ima extra grubu strukturu sa očuvanim vlaknima,bez prisustva frakcije od 00 milimetara,sa velikim vodnim kapacitetom.Koristi se kod presađivanja velikih biljaka,sa velikim zahtevima po pitanju hraniva i vodno-vazdušnog kapaciteta, u velike posude prečnika većeg od 18 cm. 2) kao podloga za gajenje biljaka posle mešanja sa zemljom ili nekim inertnim materijalom (npr. pesak, treset) pri proizvodnji rasada i za rasađivanje i 3) kao materijal za povećanje sadržaja organske materije i poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava zemljišta (povećanje rastresitosti, povećanje adsorptivne sposobnosti za vodu i hraniva, podizanje temperature zemljišta, povećanje pristupačnih sadržaja kalcijuma, magnezijuma i mikroelemenata). Ukoliko se supstrat meša sa zemljom ili nekim inertnim materijalom treba se držati odnosa supstrat:zemlja=1:1 ili 1:2. Ukoliko se supstrat koristi za poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava zemljišta, količina primene može biti u intervalu 5-50 t/ha, uz obavezno zaoravanje, posle ravnomernog rasturanja po površini.

QTS supstrat za borovnicu sa perlitom(perlita 10 % zapreminski)

 • pH(H2O) 4,5
 • 90% svetli treset + 10 % perlita
 • frakcija:0-40 mm
 • 0,5 kg/m3 vodotopivog đubriva sa kompleksom mikroelemenata sa gvožđem(300 gr/m3).

Uzgoj borovnice zahteva kiselu sredinu i najoptimalnija vrednost pH je od 4 do 4,5. Da bismo održali pH reakciju zemljišta, odnosno kiselost samog zemljišta kod borovnice, potrebno je koristiti đubriva koja sadrže sulfate. To su đubriva koja malu količinu sumpora u dodiru sa vodom pretvaraju u sumpornu kiselinu.

QTS supstrat za borovnicu sa perlitom QTS supstrat za borovnicu sa perlitom
TRESET KAO SIROVINA ZA SOPSTVENU PROIZVODNJU

TRESET KAO SIROVINA ZA SOPSTVENU PROIZVODNJU

Naša firma uvozi,pored ostalih,i treset kao baznu sirovinu za proizvodnju sopstvenog proizvoda Supstrat Maki Plus.Treset spada u grupu svetlih treseta(H2-H4),frakcije je od 0-20 mm.

TRESET ZA UZGOJ BOROVNICE

Naša firma je jena od nekoliko firmi u Srbiji koja se bavi uvozom treseta za uzgoj borovnice.Najčešće pakovanje koje traže naši kupci je pakovanje od 5500-6000 litara,mada mi uvozimo i treset u pakovanju od 250 litara.Frakcije treseta koji uvozimo su:0-5,0-10,0-20,0-30,0-40,10-30,20-40 mm.

TRESET ZA UZGOJ BOROVNICE
SUPSTRATI ZA BOROVNICU

SUPSTRATI ZA BOROVNICU

S obzirom da već sedam godina uvozimo treset koji se koristi pri uzgoju borovnice,u kontaktu sa našim kupcima,došli smo na ideju da uvezemo gotov supstrat,kome nije potrebno ništa dodavati(ništa u smislu dodatnih komponenti,đubriva,regulisanja pH).

Kiseli treset

 • pH(H2O) 3,8-4,0
 • 100% svetli treset
 • Frakcija:0-5,0-10,0-20,0-40,5-25,10-30,20-40 mm

Kiseli treset je namenjen za sadnju i negu sadnica acidofilnih vrsta (četinara, rododendrona, azaleja, borovnica, brusnica...). Sačinjen je od belog baltičkog treseta.

Kiseli treset
Kiseli treset
BLUEBERRY SUBSTRATES

Zemlja za orhideje

Zemlja za orhideje i epifite je profesionalno sastavljen supstrat od najkvalitetnijih sastojaka. Ima laganu i prozračnu strukturu koja omogućava optimalan rast biljaka. Primena kore drveta, ljuske kokosa i perlita osigurava pravilnu cirkulaciju vazduha i održava odgovarajući nivo vlage podloge. Supstrat za orhideje obogaćen početnom dozom đubriva, obezbeđuje biljkama odgovarajuće hranljive sastojke, tako da im nije potrebno đubrenje u periodu od tri do četiri nedelje nakon presađivanja.

Agroperlit

Agroperlit je proizvod mineralnog porekla, zahvaljujući kojem ima visoka upijajuća svojstva vode i u njoj rastvorenih komponenata, porozan je. Favorizuje njihov pravilan prenos do korena. Primena agroperlita stvara odlične uslove za razvoj korenovog sistema, skarifikuje zemlju poboljšavajući disanje korena.

Kiseli treset
BLUEBERRY SUBSTRATES

Dekorativni malč

Dekorativni malč Biovita, otporna na vremenske uslove. Obojen visokoklasnim bojama, stoga je boja postojana, ne bledi pod uticajem padavina i UV zraka. Boje su supstance koje su nerastvorljive u vodi i ne utiču nepovoljno na fizički i hemijski sastav podloge. Potpuno bezbedno za životnu sredinu. Fizička svojstva drvene sečke imaju blagotvorno dejstvo na regulaciju vlage i temperature gornjeg sloja podloge.

Malč borova kora

BIOVITA borova kora 10-30mm 80L, kompostirana, koristi se za poboljšanje fizičko-hemijskih svojstava tla. Malč borova kora se može koristiti na svim vrstama tla, koristi se na teškim zemljištima, poboljšava prozračnost, dok na laganim zemljištima čuva vodu i pomaže u dobijanju željene strukture.

Kiseli treset

Napomena:

Svi supstrati i treseti se prodaju u pakovanjima od 250 litara i 5500 litara(big bale)