Agroperlit - Supstrat Maki Plus

Agroperlit - Supstrat Maki Plus / Proizvodnja

Agroperlit za razvoj korenovog sistema

Agroperlit je proizvod mineralnog porekla, zahvaljujući kojem ima visoka upijajuća svojstva vode i u njoj rastvorenih komponenata, porozan je. Favorizuje njihov pravilan prenos do korena. Primena agroperlita stvara odlične uslove za razvoj korenovog sistema, skarifikuje zemlju poboljšavajući disanje korena.

Najbolji rezultati se postižu mešanjem perlita sa zemljom, tresetom ili drugom vrstom podloge. Biljke se takođe mogu ubaciti direktno u perlit, uz primenu odgovarajućih đubriva za hidroponsku kulturu.

Prednosti agroperlita za biljke:

  • prozračuje
  • skarifikuje
  • održava vlagu
  • poboljšava korenje

Agroperlit se prodaje u pakovanjima od 10 i 125 litara.

Agroperlit - Supstrat Maki Plus